HCM: 0919.555.330 | HN: 097.882.5599
info@tekmartvn.com

Lộn xộn áp dụng mã số mã vạch

Với văn bản số 38 ngày 15/2, Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường (KHCNMT) đã tự bộc lộ những việc vi p