Máy đọc mã vạch 2D

Đầu đọc mã vạch Đài Loan Zebex
Máy đọc mã vạch trên điện thoại
Máy quét mã vạch trên Smartphone
Máy quét mã vạch Zebex Z-8082
z-8082_p4_g

Zebex Z-8082 | Máy đọc mã vạch 2D trên điện thoại Smart Phone

Zebex, Zebex Z-8082
Đọc với tốc độ cao và hiệu suất đáng tin cậy trên tất cả các loại mã vạch phổ biến như 2D và 1D. Với tính năng chống...

Showing all 9 results