Lộn xộn áp dụng mã số mã vạch

Với văn bản số 38 ngày 15/2, Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường (KHCNMT) đã tự bộc lộ những việc vi phạm pháp luật khi khẳng định, ở Việt Nam chỉ có một tổ chức Mã số mã vạch (MSMV) hợp pháp trực thuộc Bộ.Văn bản này trái với quyết định của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ trước đó 1 tháng về việc thành lập Hội Khoa học kỹ thuật (KHKT) MSMV Việt Nam với tên viết tắt là EAN VN. Đây mới chính là cơ quan đại diện hợp pháp của nước ta trước tổ chức MSMV vật phẩm (EAN) quốc tế.

Theo báo cáo của Hội KHKT MSMV Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ, chỉ trong thời gian rất ngắn, theo chỉ đạo của Bộ KHCNMT, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã vội vã ra những văn bản trái ngược với các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam và thậm chí mạo danh EAN VN để duy trì hoạt động với Hội Mã số vật phẩm quốc tế.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã kiến nghị Chính phủ, cần tập trung thống nhất một đầu mối, tránh gây khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Quan trọng hơn là cần khẳng định, EAN VN được thành lập theo quyết định ngày 15/1 của Ban TCCB Chính phủ là đại diện hợp pháp duy nhất của Việt Nam trong việc cấp MS cho các doanh nghiệp cũng như các quan hệ quốc tế, phù hợp với quy định của pháp luật về thành lập Hội KHKT MSMV Việt Nam và tập quán quốc tế.

Theo: Lao Động, 26/2